Projectes

Follow us:

Email: info@sabaverda.com

BRITISH INTERNATIONAL

SCHOOL

PROJECTES

 

" L'aprenentatge basat en projectes (ABP) integra saber i fer. Els alumnes aprenen coneixements i elements del currículum bàsic, però també apliquen el que saben per resoldre problemes autèntics i produeixen resultats que importen. A través de l'ABP, els estudiants aprofiten les eines digitals per a produir productes col·laboratius i de qualitat. L'ABP torna a centrar l'educació en l'estudiant, no en el pla d'estudis -un canvi necessari per al món global, que recompensa els actius intangibles com el desig, la passió, la creativitat, l'empatia i la resiliència. Aquests no es poden ensenyar a partir d'un llibre de text, sinó que s'han d'activar a partir de l'experiència ". Thomas Markham

Com funciona


Escollint projectes sempre treballem la multidisciplinarietat, incloent-hi diverses assignatures dintre de cada projecte, com ara idiomes, música, ciències, arts, geografia, història, etc.


Cada projecte comença amb una fase inicial de planificació, continua amb una fase de treball i finalitza amb una presentació.


La presentació pot ser escrita, oral, una obra de teatre, un vídeo, un programa de ràdio o un muntatge, una discussio planificada així com moltes altres opcions.


Una gran part del contingut dels racons dedicat a les llengües (anglès, català i castellà) es deriva dels productes finals, -la presentació del projecte.


En el procés d'arribar al producte final - la presentació, els alumnes hauran de buscar informació (en línia, llibres, etc.), escriure (en els tres idiomes), preparar-se en ordinadors portàtils, analitzar amb el microscopi, fer models en 3D, entrevistar a persones, calcular estadístiques, configurar equips, etc.

El treball general es realitza durant les hores del projecte, però altres tasques com ara treballar millorant la gramàtica i el desenvolupament de textos o presentacions, fer càlculs i estudiar ciències específiques es realitzaran als racons/tallers a primera hora del matí.


Aquesta continuïtat de temes - utilitzar els projectes com a base real per treballar amb idiomes i gramàtica, ajuda a mantener als alumnes motivats.


Exemple: Segona Guerra Mundial com a projecte


En aquest projecte, els alumnes han optat per realitzar representacions en 3D per il·lustrar els diferents components de la Segona Guerra Mundial. Per a cada peça haurien d'escriure en els tres idiomes una explicació relacionada amb el seu model. El projecte inclou temes d'art i disseny, junt amb història i geografia anglesa, espanyola i catalana. Han buscat informació i han hagut de llegir en cadascun dels tres idiomes.

Un exemple d'un projecte realitzat sobre la prehistoria


En aquest projecte, els alumnes inclouen assignatures d'arts, idiomes i història. La presentació d'alguns dels alumnes ha estat una exposició de pintures rupestres, d'altres han realitzat un museu de dinosaures amb alguns models 3D. Amb cada presentació, s'espera que els alumnes expliquen el contingut als seus companys i professors.

Evidència científica sobre l'aprenentatge basat en problemes (en anglès)

Copyright @ All Rights Reserved