Mètodes

Follow us:

Email: info@sabaverda.com

BRITISH INTERNATIONAL

SCHOOL

Mètodes d'ensenyament


A Saba Verda International School hem escollit els nostres mètodes d'ensenyament basant-nos en evidencies científiques que demostren un major rendiment acadèmic, un augment de les capacitats per retenir i recordar informació, reduir l'estrés emocional i les conductes problemàtiques, així com desenvolupament d'habilitats socials i emocionals i actituds positives cap a un mateix


En la primera part del dia treballem amb els RACONS, on ensenyem els temes principals; *idiomes (anglés, català i castellà), *matemàtiques i *ciència. L'objectiu dels racons és crear petits tallers amb material manipulador en àrees específiques de l'aula, facilitant un entorn saludable per treballar en concentració i pau amb les habilitats bàsiques importants.


L'última part del matí treballem amb l’APRENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP), que integra el coneixement amb la pràctica, fomenta la capacitat per analitzar problemes i per identificar i adquirir els coneixements i habilitats necessaris per fer front a situacions reals. L’ABP desenvolupa el treball en equip així com les habilitats de comunicació i capacita als alumnes per ser reflexius i avaluar el tant el treball propi com el dels altres.L'APRENENTATGE SOCIAL I EMOCIONAL (SEL) és el procés mitjançant el qual tant nens com adults adquireixen i apliquen de manera efectiva els coneixements, actituds i habilitats necessàries per entendre i gestionar emocions, establir objectius positius, sentir i mostrar empatia pels altres, establir i mantenir relacions positives i prendre decisions responsables. Millora la capacitat dels estudiants d'integrar habilitats, actituds i comportaments per tractar de forma eficaç i ètica les tasques i els desafiaments del dia a dia.


El nostre pla d'estudis inclou DEMOCRÀCIA PRÀCTICA. Creiem que és essencial que els nens participen en una democràcia des de petits per entendre el funcionament d'una societat democràtica.


Copyright @ All Rights Reserved